Title-tag

Een title-tag laat zowel gebruikers als zoekmachines weten wat het onderwerp is van een bepaalde pagina. U kunt het beste een unieke titel voor elke pagina op de site maken.

Woorden in de titel worden vetgedrukt weergeven als ze in de zoekopdracht van de gebruiker voorkomen.
De titel van uw startpagina kan de naam van uw website bevatten, echter, wordt er aangeraden de meest belangrijke aandachtsgebieden er ook in te zetten.

Beschrijf de inhoud van de pagina nauwkeurig

Kies een titel die het onderwerp van de pagina onmiddellijk duidelijk maakt.

Gebruik een unieke title-tags

Alle pagina’s zouden eigenlijk een unieke title-tag moeten bevatten, zodat Google precies weet
waarin deze pagina zich onderscheidt van de andere pagina’s op uw site.

Gebruik korte, beschrijvende titels

Ook korte titels kunnen informatief zijn. Als de titel te lang is, geeft Google slechts een gedeelte ervan weer in het zoekresultaat.

De meta-tags en pagina beschrijvingen geven Google en andere zoekmachines een samenvatting van het paginaonderwerp.
De titel van een pagina is meestal maar een paar woorden terwijl een meta-tag een paar zinnen of een korte alinea bevat. Door elke pagina een eigen meta-tag te geven, geeft u een duidelijk beschrijving van de pagina en maakt u het voor zoekmachines en uw gebruikers makkelijker om bepaalde pagina´s te vinden.

Tips

– Een meta-tag moet verband houden met de inhoud van de pagina. Maak een beschrijving die gebruikers informeert en interesseert.
– Maak goede zinnen en zet niet alleen zoekwoorden in de beschrijving.
– Plaats niet de volledige inhoud van de pagina in de meta-tag maar maak een duidelijk beschrijving.
– Gebruik niet één meta-tag voor meedere pagina´s.

Door beschrijvende categorieën en bestandsnamen voor de documenten op uw website te maken, wordt niet alleen de website overzichtelijker maar worden documenten ook beter gevonden door zoekmachines en kunnen gebruikers makkelijker een bepaalde URL bezoeken of doorlinken.
Lange URL´s die weinig herkenbare woorden bevatten zijn erg klantonvriendelijk en kunnen uw bezoekers afschrikken.

URL´s in zoekresultaten

De URL naar een document wordt onder de titel en het sitefragment weergeven in de zoekresultaten van Google. Woorden in de URL, titel en sitefragment worden vetgedrukt weergegeven als deze voorkomen in de zoekresultaten van de gebruiker.

Overzichtelijke directory-structuur

Een overzichtelijke directory laat de gebruikers weten waar ze zich op de site bevinden. Gebruik dan ook geen directory namen die geen verband hebben met de inhoud.

URL reputatie

Om te voorkomen dat de reputatie van URL´s wordt opgesplitst, dient u 1 versie van de URL te gebruiken in de structuur en interne links op uw pagina´s. Om ervoor te zorgen dat het naar 1 URL verwijst, kunt u de overige pagina´s omleiden met een 301 redirect naar de gewenste pagina.
Indien een redirect niet mogelijk is, kan een canonieke URL link gebruikt worden.

Navigatie van een website helpt gebruikers sneller de inhoud te vinden. Zoekmachines weten door de navigatie welke inhoud de webmaster belangrijk vindt. Google weet dan bijvoorbeeld welke rol een pagina speelt.

Navigatie vanuit hoofdpagina

De hoofdpagina is meestal de meest bezochte pagina op de site en het startpunt van veel van uw bezoekers. Het is dan ook aan te raden de meest belangrijke paginas in de navigatie van de hoofdpagina te zetten.

Breadcrumb

Een breadcrumb-pad is een rij links die boven of onder aan de pagina worden weergeven. Hierdoor kunnen gebruikers snel naar een eerdere pagina navigeren. Het is bij een breadcrumb dan ook gebruikelijk om de hoofdpagina helemaal links te hebben en de specifiekere onderdelen rechts daarvan.

Deel URL verwijderen

Bedenk wat er gebeurt als een gebruiker een deel van uw URL verwijdert (sommige gebruikers navigeren op ongebruikelijke manieren op uw site en het is belangrijk dat u hierop inspeelt).

Creëer twee sitemaps: een voor gebruikers, een voor zoekmachines

Een sitemap is een eenvoudige pagina op uw site waarop de structuur van de website wordt vermeld. Meestal bestaat een sitemap uit een hiërarchische lijst van de pagina’s op de site. Bezoekers kunnen deze pagina bekijken als ze problemen hebben bepaalde pagina’s te vinden. Hoewel zoekmachines deze pagina ook bezoeken om de pagina’s van een site te vinden die ze moeten crawlen, is een sitemap voornamelijk bedoeld voor menselijke bezoekers.

Een sitemap-bestand is een bestand dat via Webmasterhulpprogramma’s aan Google kan worden verzonden. Hiermee maakt u het Google gemakkelijker om de pagina’s op uw site te ontdekken. Een sitemap-bestand is een manier om Google te laten weten aan welke versie u de voorkeur geeft.
Google heeft een tool ontwikkeld om een sitemap te genereren. Meer informatie vindt u op de website van Google Code

Maak een logische hiërarchie

Maak het gebruikers zo eenvoudig mogelijk om van algemene inhoud naar de specifiekere inhoud te gaan die ze op uw site zoeken. Voeg navigatiepagina’s toe waar dit logisch is en neem deze op in de interne linkstructuur.

Gebruik voornamelijk tekst

Wanneer u de meeste navigatie tussen pagina’s op uw site via tekstlinks laat verlopen, kunnen zoekmachines uw site beter begrijpen en crawlen.

Plaats een HTML-sitemappagina op uw site en gebruik een XML-sitemapbestand

Een HTML-sitemappagina kan erg handig zijn. Vooral als u veel pagina´s heeft biedt het de bezoekers van uw website een duidelijk overzicht van de pagina´s op uw website. Een XML-sitemapbestand helpt zoekmachines om de pagina´s op uw website beter te ontdekken.

Gebruikers komen soms door een verbroken link te volgen of een verkeerde URL te typen op een pagina op uw site terecht die niet bestaat. Als u een aangepaste 404-pagina maakt die gebruikers terugleidt naar een werkende pagina op uw site, kan dit de gebruikservaring van uw
bezoekers aanzienlijk verbeteren. Uw 404-pagina kan waarschijnlijk het beste een link naar de startpagina bevatten en eventueel ook links naar populaire of gerelateerde inhoud op de site.

Interessante sites zullen vanzelf meer erkenning krijgen

Gebruikers herkennen goede inhoud onmiddellijk en zullen andere gebruikers hier eerder naar doorverwijzen. Dit kunnen ze doen via blogberichten, sociale media, e-mail, fora, enzovoort. Mond-tot-mond reclame helpt de reputatie van een site te verbeteren, zowel bij gebruikers als Google en gaat meestal hand in hand met kwalitatief hoogwaardige inhoud.

Anticipeer op verschillen in kennis van gebruikers

Bedenk welke zoekwoorden iemand zou gebruiken om uw inhoud te vinden. Gebruikers die veel van een onderwerp af weten, gebruiken andere zoekwoorden in hun zoekopdrachten dan iemand die onbekend is met het onderwerp. Iemand die al lang fan is van honkbal, zoekt bijvoorbeeld op [nlcs], een afkorting van de Amerikaanse National League Championships Series, terwijl iemand die niet veel van honkbal weet, een meer algemene zoekopdracht zoals [honkbal competitie] zou gebruiken. Door op deze verschillen in zoekgedrag te anticiperen en hier rekening mee te houden bij het schrijven van de inhoud kunt u een positief effect hebben op de vindbaarheid van de site.

Overweeg om een nieuwe en nuttige dienst te creëren die door geen andere site wordt aangeboden. U kunt bijvoorbeeld een onderzoeksartikel, nieuwsitems of een unieke gebruikersbasis creëren. Andere sites beschikken niet altijd over de mogelijkheden
om dezelfde dingen te doen.

Schrijf goed leesbare tekst

Gebruikers zien graag inhoud die goed geschreven en gemakkelijk te volgen is.
Controleer of uw tekst geen taal-en spellingsfouten bevat en gebruik zo min mogelijk afbeeldingen met tekst. Zoekmachines kunnen deze teksten niet lezen en de gebruikers kunnen het ook niet kopieeren.

Sorteer de inhoud op onderwerp

Het sorteren van de inhoud heeft altijd een positief effect. Zo krijgen gebruikers een beter idee van waar het ene onderwerp ophoudt en het volgende begint. Wanneer u inhoud opdeelt in logische onderdelen, helpt u gebruikers sneller de inhoud te vinden die ze zoeken.

Maak nieuwe, unieke inhoud

Met nieuwe inhoud zorgt u er niet alleen voor dat bestaande bezoekers terug blijven komen, maar trekt u ook nieuwe gebruikers.
Verder is het af te raden om hetzelfde tekst op meerdere pagina´s te plaatsen (plaats geen dubbele inhoud maar verwijs uw bezoekers naar de juiste pagina).

Maak inhoud met name voor bezoekers, niet voor zoekmachines

Als u uw site ontwerpt met het oog op uw bezoekers en er tevens op let dat uw site goed toegankelijk is voor zoekmachines, krijgt u meestal de beste resultaten. Plaats geen onnodige zoekwoorden. Onnodige zoekwoorden maken uw pagina namelijk vervelend en onduidelijk voor uw bezoekers.

Schrijf goede anchor-teksten

Geschikte anchor-tekst vergemakkelijkt het overbrengen van de inhoud waar naar verwezen wordt.
Anchor-tekst is de klikbare tekst die gebruikers als het resultaat van een link zien staan. Deze tekst wordt tussen de anchor-tags ‘’ en ‘’ geplaatst.

Deze tekst vertelt gebruikers en Google iets over de pagina waarnaar u linkt. Links op uw pagina kunnen intern zijn (als ze naar andere pagina’s op de site verwijzen) of extern (als ze naar inhoud op andere sites verwijzen). In beide gevallen geldt dat hoe beter de anchor-tekst is, hoe gemakkelijker het voor gebruikers wordt om hiermee te navigeren en voor Google om te begrijpen waar de pagina waar de link naartoe leidt, over gaat.

Optimaliseer het gebruik van afbeeldingen

Afbeeldingen lijken misschien een vanzelfsprekend onderdeel van uw site, maar ook het gebruik daarvan valt te optimaliseren. Alle afbeeldingen kunnen een aparte bestandsnaam en alt-attribuut hebben. Het is verstandig om van beide mogelijkheden gebruik te maken. In het alt-attribuut kunt u alternatieve tekst voor de afbeelding weergeven die wordt gebruikt als de afbeelding niet kan worden weergegeven.

Waarom zou u dit attribuut gebruiken? Als een gebruiker uw site bekijkt in een browser die geen afbeeldingen ondersteunt of een andere technologie gebruikt (zoals een schermlezer), biedt de inhoud van het alt-attribuut informatie over de afbeelding.

Een andere reden is dat wanneer u een afbeelding als een link gebruikt, de alt-tekst voor die afbeelding op dezelfde manier wordt verwerkt als de anchor-tekst van een tekstlink. We raden echter niet aan veel afbeeldingen als links te gebruiken wanneer hier ook
tekstlinks gebruikt kunnen worden. Ten slotte wordt het eenvoudiger voor bijvoorbeeld Google Afbeeldingen Zoeken om uw afbeeldingen te begrijpen wanneer bestandsnamen en alt-teksten voor afbeeldingen zijn geoptimaliseerd.

Sla uw bestanden op in gespecificeerde directory’s en gebruik hiervoor veelgebruikte bestandsformaten.

U kunt overwegen om uw afbeeldingen op te slaan in één directory in plaats van ze te verspreiden over verschillende directory’s (bijvoorbeeld brandonsbaseballcards.com/images/). Dit vereenvoudigt het bestandspad naar uw afbeeldingen.

Gebruik algemeen ondersteunde bestandstypen – de meeste browsers ondersteunen JPEG-, GIF-, PNG- en BMP-indelingen voor afbeeldingen. Het is ook een goed idee om de bestandsextensie overeen te laten komen met de bestandsindeling.

Maak korte beschrijvende bestandsnamen en alttekst

Net als veel andere onderdelen van de pagina die kunnen worden geoptimaliseerd, presteren bestandsnamen en alt-tekst het beste wanneer ze kort maar beschrijvend zijn (gebruik dus bijvoorbeeld niet afbeelding1.jpg maar maak daarvan locatiepand.jpg van.

Geef een sitemap voor afbeeldingen op

Een sitemap voor afbeeldingen kan de Googlebot voorzien van meer informatie over de op uw site gevonden afbeeldingen. De structuur is vergelijkbaar met de structuur van de XML-sitemap voor uw pagina’s.

Gebruik heading-tags om belangrijke tekst te benadrukken

Heading-tags (niet te verwarren met de HTML-tag voor HTTP-headers) worden gebruikt om de structuur van een pagina duidelijk te maken voor gebruikers. Er zijn zes maten in headingtags, beginnend met < h1>, de belangrijkste en eindigend met < h6>, de minst belangrijke.

Omdat heading-tags normaal gesproken de door de tags omvatte tekst groter maken dan normale tekst, geeft dit een visuele hint aan de gebruikers dat deze tekst belangrijk is en dat die hen kan helpen te begrijpen waar de rest van de inhoud over gaat. Meerdere maten heading-tags kunnen worden gebruikt om een hiërarchische structuur van de inhoud aan te geven. Dit maakt het makkelijker voor de gebruiker om door de inhoud te navigeren.

Beperk crawling wanneer het niet nodig is met robot.txt

Een robots.txt-bestand laat zoekmachines weten of ze toegang hebben tot onderdelen van uw site en deze mogen crawlen. Dit bestand, dat de naam ‘robots.txt’ moet hebben, moet op het hoofdniveau van uw site worden geplaatst. U wilt wellicht bepaalde pagina’s van uw site niet laten crawlen, bijvoorbeeld als ze niet in de zoekresultaten weergegeven hoeven te worden omdat ze niet van toegevoegde waarde zijn voor gebruikers.

Er is een aantal andere manieren waarop u kunt voorkomen dat inhoud in zoekresultaten wordt weergegeven, zoals het toevoegen van ‘NOINDEX’ aan uw robots-metatag, het gebruiken van een .htaccessbestand om directory’s te beveiligen met wachtwoorden en het gebruiken van de Webmasterhulpprogramma’s om inhoud te verwijderen die al is gecrawld.

Gebruik veiligere methoden voor gevoelige inhoud

Als u gevoelig of vertrouwelijk materiaal heeft, moet u strengere beveiliging instellen dan alleen een robots.txt-bestand. Dat komt omdat zoekmachines nog steeds kunnen verwijzen naar de URL’s die u blokkeert (door alleen de URL weer te geven, niet de titel of het sitefragment) als er ergens op internet links naar deze URL’s staan (zoals verwijzingslogboeken). Ook kunnen zoekmachines die zich niet aan de Robots Exclusion Standard houden, de instructies in uw robots.txt-bestand negeren.
En ten slotte zou een nieuwsgierige gebruiker de directory’s of subdirectory’s in uw robots.txt-bestand kunnen bekijken en de URL kunnen raden van de inhoud die u niet wilt weergeven. De inhoud coderen of met een wachtwoord of beveiligen via .htaccess zijn veiligere alternatieven.

Gebruik rel=“nofollow” waar nodig

Als u de waarde van het attribuut ‘rel’ instelt op ‘nofollow’, kunt u Google laten weten dat bepaalde links op uw site niet gevolgd mogen worden, en voorkomt u dat de reputatie van uw site in verband wordt gebracht met de pagina’s waarnaar de link verwijst. U voorkomt dat een link wordt gevolgd door rel=“nofollow” toe te voegen aan de anchor-tag van de link.

Wanneer is dit handig?

Als uw site een blog bevat waarin mensen commentaar kunnen geven, zouden links in de reacties uw reputatie in verband kunnen brengen met pagina’s waarvoor u niet kunt instaan. Reactiegedeelten op pagina’s zijn erg gevoelig voor reactiespam (2). Als u voorkomt dat deze links van gebruikers worden gevolgd, brengt u de reputatie waarvoor u zo hard heeft
gewerkt, niet in verband met een spamsite.

Voeg automatisch ‘nofollow’ toe aan commentaar-gedeelten op pagina’s.

Veel blogsoftware zorgt er automatisch voor dat links in gebruikersreacties niet worden gevolgd, maar als dit niet zo is, kunt u dit waarschijnlijk handmatig instellen. Dit advies geldt ook voor onderdelen van uw site waarop door gebruikers gegenereerde inhoud staat, zoals gastenboeken, fora, lijsten met verwijzingen, enzovoort. Als u kunt instaan voor links die derden toevoegen (bijvoorbeeld als u deze persoon vertrouwt), hoeft u het volgen van links niet te blokkeren. Maar als Google de site waarnaar wordt
verwezen als een spamsite beschouwt, kan dit de reputatie van uw eigen site negatief beïnvloeden. Gebruik daarom altijd CAPTCHA´s en controleer eerst de reacties voordat deze ook daadwerkelijk op uw site geplaatst worden.

U kunt ‘nofollow’ ook gebruiken als u zelf inhoud schrijft en naar een website wilt verwijzen, maar uw reputatie hier niet mee in verband wilt brengen. Stel dat u een blogbericht schrijft over reactiespam en u naar een site wilt verwijzen die onlangs reactiespam in uw blog heeft geplaatst. U wilt anderen waarschuwen, dus u neemt de link hiernaar op in uw inhoud, maar u wilt de betreffende site zeker niet van uw reputatie laten profiteren. Dit is een goed moment om ‘nofollow’ te gebruiken.

Mobiele sites configureren zodat ze correct kunnen worden geïndexeerd

Het lijkt erop dat de wereld steeds mobieler wordt; steeds meer mensen gebruiken hun mobiele telefoon dagelijks en er word veel gebruik gemaakt van de Google-zoekpagina voor mobiel. Als webmaster is het echter niet eenvoudig om een mobiele site te beheren. Mobiele sites maken niet alleen gebruik van een andere indeling dan normale sites voor pc’s, maar de beheermethoden en de expertise die hiervoor vereist zijn, zijn ook nog eens behoorlijk anders. Dit zorgt voor een aantal nieuwe uitdagingen voor
webmasters. Hoewel veel mobiele sites zijn ontworpen met het oog op weergave op mobiele apparaten, zijn ze vaak niet goed toegankelijk via een zoekmachine.

Verifiëren of uw mobiele site is geïndexeerd door Google

Als uw website niet wordt weergegeven in de resultaten van een mobiele Google-zoekopdracht, ondervindt uw site wellicht een of beide van de volgende problemen:

1. Googlebot kan uw site misschien niet vinden

Googlebot moet uw site kunnen crawlen voordat deze in de zoekindex kan worden opgenomen. Als u net een nieuwe website website heeft gemaakt, kan het even duren voordat Google het indexeert. Om dit proces te versnellen, kunt u een sitemap aanmaken en deze naar Google verzenden.

2. Googlebot heeft misschien geen toegang tot uw site

Sommige mobiele sites weigeren toegang te verlenen aan alles behalve mobiele telefoons. Hierdoor kan Googlebot geen toegang krijgen tot de site en kan deze dus ook niet via de zoekfunctie worden gevonden. Als u uw site wilt laten crawlen, moet u alle user-agents inclusief ‘Googlebot-Mobile’ toegang geven tot uw site. Houd er wel rekening mee dat Google de gegevens voor de gebruikte user-agent op elk gewenst moment kan wijzigen. We raden u daarom niet aan te blijven controleren of de user-agent exact overeenkomt met ‘Googlebot-Mobile’ (de huidige user-agent). U kunt beter controleren of de header voor de user-agent de tekenreeks ‘Googlebot-Mobile’ bevat.

Inhoud aanpassen op basis van useragent

Sommige sites gebruiken dezelfde URL voor inhoud voor pc’s en voor mobiel, maar passen de indeling aan op basis van de useragent. Met andere woorden, zowel mobiele als pc-gebruikers gebruiken dezelfde URL (dus geen omleidingen), maar de inhoud/ indeling wordt enigszins aangepast op basis van de betreffende user-agent. In dit geval wordt dezelfde URL weergegeven bij zowel mobiele als pc-zoekopdrachten; pc-gebruikers krijgen een pcversie van de inhoud te zien terwijl mobiele gebruikers een mobiele versie van de inhoud kunnen bekijken.

Als u uw site echter niet correct configureert, kan deze methode als cloaking worden beschouwd. Hierdoor kan uw site uit onze zoekresultaten worden verwijderd. Cloaking is een poging om de positie in de zoekresultaten te verbeteren door andere inhoud aan Googlebot te presenteren dan de inhoud die gewone gebruikers te zien krijgen. Dit zorgt voor problemen, zoals minder relevante resultaten (pagina’s worden weergegeven in de zoekresultaten ondanks dat de inhoud niet gerelateerd is aan wat gebruikers zoeken). Google neemt cloaking daarom bijzonder serieus.

Over het toevoegen van meer links naar uw pagina om de waarde van de pagina te verhogen

Hoewel de meeste links naar uw site geleidelijk ontstaan naarmate meer mensen uw inhoud ontdekken via het zoeknetwerk of anderszins en er een link naar plaatsen, begrijpt Google dat u anderen op de hoogte wilt stellen van al het werk dat u in uw inhoud heeft geïnvesteerd. Als u de inhoud effectief promoot, zullen gebruikers die in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn, de inhoud sneller ontdekken. Zoals bij de meeste die hierboven zijn genoemd kan het te ver doorvoeren van deze suggesties een negatief effect op de reputatie van uw site hebben.

Doe aankondigingen via blogs en bouw aan je online reputatie

Een blogbericht op uw site waarin u bezoekers laat weten dat u iets nieuws heeft toegevoegd, is een prima manier om anderen op de hoogte te stellen van nieuwe inhoud of services. Andere webmasters die uw site volgen of een RSS-feed ophalen, zouden het nieuws kunnen oppikken.

Ook de offline promotie van uw bedrijf of site kan resultaten opleveren. Als u een bedrijfssite heeft, kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat de URL op uw visitekaartjes, briefpapier, posters, enzovoort staat. U kunt ook nieuwsbrieven verzenden om klanten per e-mail te laten weten dat er nieuwe inhoud op de website van uw bedrijf staat.

Als u een lokaal bedrijf heeft, kunt u gebruikers bereiken via Google Maps en online zoekopdrachten door bedrijfsvermelding toe te voegen aan het bedrijfscentrum van Google.

Blijf op de hoogte van sociale media

Sites die zijn opgezet voor sociale interactie en het delen van informatie tussen de leden maken het steeds gemakkelijker om groepen gebruikers voor een site of onderwerp te interesseren.

Bereik klanten via aan uw site gerelateerde community’s

De kans is groot dat er verschillende sites zijn met onderwerpen die vergelijkbaar zijn met die van u. Het heeft in het algemeen een positief effect als u op de hoogte blijft van en communiceert met deze sites. Populaire onderwerpen in uw sector of community kunnen u ideeën voor nieuwe inhoud geven of een goede communitybasis opbouwen.

Gebruik Webmasterhulpprogramma’s

Grote zoekmachines, waaronder Google, bieden gratis hulpprogramma’s voor webmasters aan. De webmasterhulpprogramma’s van Google helpen webmasters nauwkeuriger te bepalen hoe Google met hun websites omgaat en kunnen gebruikers nuttige gegevens over hun site bieden die Google heeft verzameld. Als u de webmasterhulpprogramma’s gebruikt, krijgt uw site geen voorkeursbehandeling, maar het kan u wel helpen mogelijke problemen vast te stellen, zodat de site beter in de zoekresultaten kan presteren als u deze kwesties aanpakt.

Gedetailleerde analyse is mogelijk via Google Analytics en de webanalyseservices

Als u het crawlen en indexeren van uw site heeft verbeterd met de Webmasterhulpprogramma’s van Google of andere services, bent u waarschijnlijk nieuwsgierig naar het verkeer op uw site. Webanalyseprogramma’s zoals Google Analytics zijn een waardevolle bron van inzicht voor siteverkeer.

Voor gevorderde gebruikers van Analytics kan de informatie van een analyse-programma in combinatie met gegevens uit uw serverlogbestanden zelfs nog meer inzicht bieden in wat gebruikers met uw documenten doen (zo kunt u bijvoorbeeld meer zoekwoorden vinden die gebruikers opgeven om uw site te vinden). Ten slotte biedt Google het hulpprogramma Website Optimizer aan. Hiermee kunt u experimenten uitvoeren en uitzoeken welke wijzigingen op paginaniveau het hoogste conversiepercentage opleveren. In combinatie met Google Analytics en de webmasterhulpprogramma’s van Google, vormt dit een prima basis waarmee u uw site kunt verbeteren.

Handige tips en bron

Google Webmaster Help Forum 
Google Webmaster Central Blog 
Google centrum voor webmasters 
Google Webmasterhulpprogramma’s 
Google webmasters richtlijnen 
Google Analytics 
Google Website Optimizer 
Bron Google